Tags

,

Conjunction (Liên từ) là từ hay cụm từ dùng để liên kết 2 từ (two words), 2 cụm từ (two phrases), 2 mệnh đề (two clauses) thậm chí 2 câu (two sentences) lại với nhau.

1. Coordinating Conjunctions: là những liên từ dùng để kết nối 2 từ, 2 cụm từ, 2 mệnh đề tương đồng về mặt ngữ pháp. Những Coordinating Conjunctions thông dụng nhất trong tiếng Anh: AND, BUT, OR, EITHER… OR, NEITHER…NOR, BOTH…AND.

*EITHER… OR (hoặc là… hoặc là, hoặc là… hay là):

  • You have to choose EITHER red OR blue. No other colors are accepted. (Bạn phải chọn HOẶC LÀ màu đỏ HOẶC LÀ màu xanh dương. Không màu nào khác được chấp nhận.)
  • EITHER you’ll leave OR I’ll do. (HOẶC LÀ bạn đi HOẶC LÀ tôi đi.)
  • EITHER you have to be hard-working to increase sales OR you’ll earn no bonus.(HOẶC LÀ bạn phải làm việc chăm chỉ để tăng doanh số HOẶC LÀ bạn sẽ không có được thưởng gì hết.)

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn:  các bạn.

logo_e