GK Test – 00002 – key answer

test_00002

Nhấp chuột vào hình bên trên để xem Video clip!

English Copy: “My name’s John. I am from Canada. I am a fast food business owner. I come to Vietnam to seek a business opportunity. I have met Peter in the park. We had a very good conversation during lunch. He also owns a small food mart in this busy city. I think I will choose him as a business partner of mine.”

Vietnamese Version: “Tên tôi là John. Tôi từ Canada đến. Tôi là chủ (cơ sở) kinh doanh thức ăn nhanh. Tôi đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Tôi đã gặp Peter trong công viên. Chúng tôi có buổi nói chuyện rất tốt suốt thời gian ăn trưa. Anh ấy cũng sở hữu một siêu thị thức ăn nhỏ trong thành phố bận rộn này. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chọn anh ấy là đối tác kinh doanh của tôi.”

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s