Hey, where are you now?

(Ê, bạn đang ở đâu?)

I am at the gate of the park.

(Tôi đang ở cổng công viên đây.)

Are you alone or with someone?

(Bạn đi một mình hay đi với ai?)

Sarah and Alice are with me.

(Sarah và Alice đang đi cùng tôi.)

Ok. I am coming. Just a few minutes away.

(Được rồi. Tôi đang tới đây. Chỉ vài phút nữa thôi là tới nơi.)

Ok. See you soon.

(Ok. Sớm gặp nhé)


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e