Tags

, ,

  1. Có nhất thiết phải làm vậy không.

Was it essential to do so?

2. Anh ta có 1 trái tim sỏi đá.

He’s a cold-hearted person.

3. Nhiều chuyện. Người ta làm (nói) gì kệ người ta.

Hey, (what a) gossip! What others did or spoke is their privacy. (Ê, đồ nhiều chuyện! người ta làm (nói) gì là quyền riêng tư của họ.)


Hey, (what a) gossip! What others did or spoke is none of your business. (Ê, đồ nhiều chuyện! người ta làm (nói) gì không phải là chuyện của mày phải lo.)

4. Đừng có nhiều chuyện.

Don’t be a gossip.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e