Tags

Bài tập

Hãy sắp xếp thứ tự của những từ trong các câu sau đây theo đúng vị trí của chúng sao cho câu đó có nghĩa như câu tiếng Việt:

  1. you want what to do me tell. (Hãy nói cho tôi biết bạn muốn làm gì.)
  2. get up often we about at o’clock 7:00AM. (Chúng tôi thường thức dậy lúc 7 giờ sáng)
  3. Beautiful she looks always so. (Cô ấy luôn luôn nhìn rất đẹp.)
  4. getting angry so are why you? (Tại sao bạn quá giận dữ vậy?)
  5. been twice there have we, but remember we there’s can’t a such museum big. (Chúng tôi đến đó 2 lần rồi, mà chúng tôi không thể nhớ là có một viện bảo tàng lớn như thế.

Answers (Later)

1. Tell me what you want to do.

2. We often get up at 7:00AM o’clock.

3. She always looks so beautiful.

4. Why are you getting so angry?

5. We have been there twice, but we can’t remember there’s such a big museum.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e