Tags

,

Conjunction (Liên từ) là từ hay cụm từ dùng để liên kết 2 từ (two words), 2 cụm từ (two phrases), 2 mệnh đề (two clauses) thậm chí 2 câu (two sentences) lại với nhau.

1. Coordinating Conjunctions: là những liên từ dùng để kết nối 2 từ, 2 cụm từ, 2 mệnh đề tương đồng về mặt ngữ pháp. Những Coordinating Conjunctions thông dụng nhất trong tiếng Anh: AND, BUT, OR, EITHER… OR, NEITHER…NOR, BOTH…AND.

*NEITHER… NOR (không phải… mà cũng không phải, không… và cũng không):

 • NEITHER Tom NOR Jerry can play the piano as seen. (kHÔNG PHẢI Tom CŨNG KHÔNG PHẢI Jerry có thể chơi piano như mọi người nhìn thấy đâu.)
  Câu trên tương đương với 2 câu riêng biệt như sau:
  – Tom cannot play the piano as seen. (Tom không biết chơi đàn piano như mọi người thấy.)
  – Jerry cannot play the piano as seen either. (Jerry cũng không biết chơi piano như mọi người thấy.)
 • He NEITHER wanted to attend the wedding party NOR allowed his children to (attend the wedding party). (Anh ta KHÔNG muốn tham dự tiệc cưới VÀ CŨNG KHÔNG cho phép con cái mình tham dự.)
  Câu trên tương đương với 2 câu riêng biệt như sau:
  – He didn’t want to attend the wedding party. (Anh ta không muốn tham dự tiệc cưới.)
  – He didn’t allow his children to attend the wedding party either. (Anh ta cũng không cho phép con cái mình tham dự tiệc cưới.)
 • I like NEITHER coffee NOR beer. (Tôi KHÔNG thích cà phê VÀ CŨNG KHÔNG thích bia.)
  Câu trên tương đương với 2 câu riêng biệt như sau:
  – I don’t like coffee. (tôi không thích cà phê.)
  – I don’t like beer either. (Tôi cũng không thích bia.)

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn:  các bạn.

logo_e